Skip to main content

Framtidens sätt att jobba & hyra in ett externt team

Prissättning

Safetlys nuvarande mål är att attrahera och motivera de bästa inom ordningsvakter, väktare, entrévärdar och eventpersonal. Vi har över 3400 arbetstagare i vårt utbud, men endast 7% får uppdrag. Safetlys långsiktiga mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

På Safetly kan man i förväg överblicka vilka medarbetare som kommer att utföra arbete, samt att efter avslutat pass få tillgång till tidrapporter och ge omdömen.

Genom att kombinera innovativt ledarskap med digital teknologi och artificiell intelligens, har Safetly utvecklat ett system som effektiviserar arbetsprocessen, minskar onödig administration och främjar medarbetarnas kompetens. Detta gör Safetlys produkt attraktiv för både beställare och personal. Beställare åtnjuter skräddarsydda lösningar till reducerade kostnader, medan personalen oftast belönas med högre löner, uppskattning för utfört arbete samt klara och tydliga riktlinjer.

Vänligen observera att det finns särskilda undantag. Om er nuvarande tjänsteleverantör står inför ekonomiska utmaningar och erbjuder sina anställda löner som inte är marknadsmässiga, kommer vårt utrymme att bidra till en kostnadsminskning att vara avsevärt begränsat.

5-10% minskning

av era nuvarande bevakning & servicekostnader.

 •  
  En mer tillförlitlig personaluthyrning jämfört med befintliga alternativ på marknaden.
 •  
  Engagerade och motiverade arbetstagare
 •  
  Hög kontinuitet med inbokade personer du litar på
 •  
  Rankingsystem som främjar motivation
 •  
  Lägre kostnader
 •  
  Safetly-arbetstagare följer arbetsinstruktioner & är serviceinriktade
 •  
  Safetly-professionals är bakgrundskontrollerade
 •  
  Safetly-vakter är godkända av Länsstyrelsen
 •  
  Flexibilitet
 •  
  Hög transparens
 •  
  Vi hanterar all administration inklusive löner, försäkringar, tillsätter vakanser, arbetsledning, rekrytering & arbetsgivaransvar
 •  
  Vi är ett auktoriserat bevakningsföretag hos Länsstyrelsen
 •  
  Låg personalomsättning och hög kontinuitet

Våra tjänster

Upptäck Safetly

Fyll i dina kontaktuppgifter ifall du har några frågor eller funderingar.

Safetly – Framtidens sätt att jobba och hyra in ett externt team

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt