Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Entrévärden Haidar delar sina erfarenheter

Inom ramen för initiativet mellan Trygghet och Mänsklighet vill vi lyfta fram vakters positiva inverkan i samhället. ⭐️

Varför valde du att börja jobba inom bevakningsbranschen?

– Jag ville testa på nya utmaningar och känna på hur det var. Innan dess studerade jag till IT-säkerhetsingenjör, så det var ett perfekt sätt att jobba extra.

Vilka egenskaper tror du är avgörande för att vara en effektiv och respekterad entrévärd?

– Det handlar om att le och inte ha ett strängt ansikte. När man ler ger man någon en känsla av trygghet och visar att man är en bra person. Dessutom gör man gästerna bekväma och välkomna.

Finns det något du önskar att allmänheten visste om vakter och det arbete ni utför?

– Vi gör vårt bästa för att människor ska känna sig trygga och bekväma, att de är i goda händer. Istället för att betrakta oss som en hotbild, vilket många gör.

Kan du nämna några konkreta exempel på när du har hjälpt till eller engagerat dig utöver dina officiella uppgifter?

– En gång kom en gäst som hade förlorat sitt syskon. Jag frågade personen hur de mådde och lyssnade. Jag pratade med personen och försökte lugnade ner gästen.

Hur tycker du att allmänheten kan bli mer medveten om det positiva arbete som vakter utför?

– Det handlar om att fokusera på det arbete vi utför, att se nyttan vi skapar, och inte bara fokusera på när ingenting händer.

Vad är det bästa med yrket?

– Det bästa är att få människor att känna sig trygga, och det är roligt att möta nya människor från olika samhällsgrupper.

Vad är det mest utmanande med yrket?

– Det mest utmanande är när folk nedvärderar en bara för att man jobbar med säkerhet och dem försöker trycka ner en.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt