Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Entrévärden Rodas delar sina erfarenheter

Inom ramen för initiativet mellan Trygghet och Mänsklighet vill vi lyfta fram vakters positiva inverkan i samhället. ⭐️

Varför började du jobba i bevakningsbranschen?

– Att välja att arbeta inom bevakningsbranschen kom naturligt för mig, då jag tidigare haft erfarenhet av kundbemötande i serviceintensiva miljöer. Jag fann glädje i att kommunicera med människor redan som servitris i min hemstad. En del av mina arbetsuppgifter var att ansvara för hela stället, välkomna gäster och ordningen

Vilka egenskaper tror du är avgörande för att vara en effektiv och respekterad entrévärd?

– Nyckeln till att vara en effektiv och respekterad entrévärd ligger i kundbemötande och kommunikationsförmåga. Oavsett situation är förmågan att kommunicera viktigt.

Kan du tänka dig att dela med dig av en speciell händelse eller erfarenhet från ditt arbete som har haft en särskild påverkan på dig?

– En händelse som verkligen påverkade mig var när en person fick ett epilepsianfall. Jag och min kollega agerade snabbt, tillkallade ambulans och säkerställde att personen fick rätt hjälp.

Hur tycker du att allmänheten kan bli mer medveten om det positiva arbete som vakter utför?

– En viktig del är att förstå att vi arbetar för att skapa trygghet och säkerhet. Att uppmärksamma vårt arbete när det går bra och när vi hjälper människor.

Vad är det bästa med yrket?

– Att få möta nya människor och bidra till en tryggare miljö är det mest berikande med mitt arbete. Att känna att man spelar en roll i att skapa trygghet för andra är en fin känsla.

Vad är det mest utmanande med yrket?

– Det mest utmanande är när vårt arbete inte tas på allvar.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt