Skip to main content

Falska ID-handlingar på svenska arbetsmarknaden – Växande hot enligt Sistec-årsrapport

Hur utbrett är falska ID-handlingar på den svenska arbetsmarknaden?

Organisationen Säkerhetsbranschen publicerade nyligen Sistecs årsrapport för 2022 där de tittat närmare på problemen med användandet av falska id-handlingar på den svenska arbetsmarknaden. 

I rapporten summerar de sin bild av läget på marknaden och sammanställer de trender som observerats under året kring falska identiteter.

Rapporten visar att användning av falska ID-handlingar vid anställning och kontraktsskrivning är väletablerat på den svenska arbetsmarknaden men att det under 2022 skedde ett tydligt trendskifte.

Falska ID-handlingar är ett allvarligt problem som kan påverka arbetsmarknaden och samhället som helhet. Oseriösa aktörer kan försöka använda falska identiteter för att få anställning eller skriva avtal. Detta kan skada både arbetsgivare och den riktiga personen vars identitet har blivit stulen eller missbrukad.

En trend som har observerats är en ökning av förfalskade arbetstillstånd. Detta kan sannolikt bero på flera faktorer. Dels är det möjligt att dessa falska dokument är billigare att tillverka, vilket gör dem mer attraktiva för bedragare. Dessutom kan användningen av falska arbetstillstånd möjliggöra snabbare tillträde till arbetsmarknaden utan att behöva gå igenom den formella registreringsprocessen hos myndigheterna.

Safetlys har tagit fasta på dessa utmaningar och är glada att meddela att vi har en ny kraftfull lösning på detta problem.

Vi har nyligen släppt en uppdatering av vår app som kräver att varje arbetstagare loggar in och identifierar sig via bankid. På detta sätt säkerhetsställs arbetstagarens identitet, en grundlig bakgrundskontroll kan genomföras och rätt person bokas in hos rätt kund. Vid arbetspassets start identifierar personen sig ännu en gång och checkar in på angiven arbetsplats.

 

Denna säkerhetsuppdatering är ett stort steg i rätt riktning för att förhindra användningen av falska ID-handlingar och säkerställa att arbetsmiljön förblir trygg och pålitlig för alla inblandade.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt