Hur Broken Windows-metoden kan öka tryggheten i våra samhällen

Trygghet i våra samhällen är en viktig fråga för alla. En trygg och säker miljö är en förutsättning för en god livskvalitet och är avgörande för vår välbefinnande. Broken Windows-metoden är en strategi som har visat sig vara effektiv för att öka tryggheten i samhällen. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Hur Broken Windows-metoden kan öka tryggheten i våra samhällen.

Hur fungerar Broken Windows-metoden?

Broken Windows-teorin handlar om att bekämpa kriminalitet genom att ta itu med små tecken på oordning och försummelse i samhällets allmänna utrymmen, såsom trasiga fönster och graffitimålningar. Teorin argumenterar för att sådana små tecken kan leda till en spirande känsla av oordning och rånbarhet, vilket i sin tur kan leda till ökad kriminalitet.

Teorin uppstod i början av 1980-talet och utvecklades av socialpsykologerna James Q. Wilson och George L. Kelling.

Teorin har tillämpats i praktiken genom att lokala myndigheter tar itu med mindre brott som vandalism och littering, samtidigt som de ökar polisens närvaro i områden där sådana brott sker. Genom att göra detta hoppas man skapa en känsla av ordning och säkerhet, vilket i sin tur ska avskräcka brottslingar från att begå fler brott.

Fördelar med Broken Windows-metoden

En av de främsta fördelarna med metoden är den avskräckande effekten på kriminalitet. Genom att ta itu med mindre brott och skapa en känsla av ordning och säkerhet, hoppas man förhindra allvarligare brott.

En annan fördel är att den kan bidra till att förbättra den allmänna uppfattningen om säkerheten i en plats. Genom att ta itu med tecken på oordning, signalerar man att man bryr sig om platsen och att man är angelägen om att hålla den säker.

Exempel på Broken Windows-metoden i praktiken

  1. New York City: Under ledning av dåvarande polischefen William Bratton användes Broken Windows-metoden i New York City under 1990-talet med stor framgång. Genom att ta itu med de mindre brotten, som exempelvis nedskräpning, kunde man förebygga allvarligare brott och öka tryggheten i staden.
  2. Los Angeles: Även i Los Angeles har Broken Windows-metoden använts med framgång. Genom att förbättra det allmänna utseendet på gator och torg och ta itu med de mindre brotten, kunde man öka tryggheten och förebygga allvarligare brott.
  3. Sverige: I Sverige har Broken Windows-metoden också använts för att öka tryggheten i vissa områden. Genom att ta itu med de mindre brotten, som exempelvis graffiti och nedskräpning, och förbättra den allmänna miljön i området, har man kunnat öka tryggheten och förebygga allvarligare brott.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt