Skip to main content

Safetlys urvalsprocess vs offentliga upphandlingars urvalsprocess

Safetly vs lagen om offentlig upphandling

På Safetly behandlar vi varje uppdrag, stort som smått, på ett sätt som kan liknas vid offentliga upphandlingar. Dock är vi fast övertygade om att vår metod för att välja ut personal är betydligt bättre än de urvalsmetoder som används vid offentliga upphandlingar för att välja leverantörer. Vi är också engagerade i att fortsätta förbättra denna process. I framtiden kommer vi att införa certifieringar på guld- och diamantnivå för Safetly-professionals, vilket kommer att ge dem exceptionella möjligheter i arbetslivet.

För att förstå hur Safetlys urvalsprocess skiljer sig från den som används i offentliga upphandlingar, och vilka möjligheter detta har för ett företag som erbjuder bevakningstjänster, är det viktigt att utforska flera avgörande aspekter:

 

2

Ett jämförelsediagram för att visuellt jämföra dessa två typer av processer.

Tillgänglighet

Anbudsgivare genomför en offentlig upphandling. De leverantörer som har bevakning får en notis omgående, men i övrigt kan alla med internetåtkomst se upphandlingen.

Vår process på Safetly liknar offentliga upphandlingar där “leverantörer” notifieras omgående, i detta fall når det ut till kvalificerade arbetstagare direkt via vår app. Cirka 800-1000 aktiva användare får meddelande direkt, även för jobb som kräver endast en person. Den mest lämpliga personen väljs utifrån sin kompetens, personlighet, pålitlighet, och tidigare omdömen hos den specifika kunden.

Ibland uppstår besvikelse när inte den personen som ansökt väljs, vilket är förståeligt. Detta kommer att förbättras när vi lanserar vårt nya rankningssystem. Men själva principen av processen är idag nästan identisk med hur offentliga upphandlingar jobbar idag, såvida man inte tar hänsyn till att en app är ett smidigare sätt att kolla upp kraven offentliga upphandlingar har (något vi inte har hittat idag).

Process

Offentliga upphandlingar har ofta en tidskrävande och byråkratiska natur. Offentliga upphandlingar kan idag jobba mycket mer effektivt utan att förlora värde i själva ansökningsprocessen.

Vår ansökningsprocess är effektiv & snabb: en ansökan tar mindre än 30 sekunder, och vi har redan verifierat grundläggande kriterier samt prestation i liknande miljöer. 

Fokus

Upphandlingsmyndigheten fokuserar på omsättning och tidigare erfarenheter, istället för att prioritera leveransförmåga och innovation. Vi ser kreativitet och hur man konkret behandlar leveransen från noll till ett som viktigare än enbart tidigare erfarenheter.

På Safetly fokuserar vi på grundläggande egenskaper hos alla Safetly-professionals som är nödvändiga för att utföra uppdraget & utgår från ett första principen perspektiv, snarare än att endast värdera CV och erfarenheter. 

Behandlingstid

Behandlingstiden är långsam och oflexibel, och avtalen kan vara fleråriga. Med en värld som förändras, bör vi inte fastna i gamla metoder & samma avtal fram till ex 2028. Det är inte nödvändigt att byta leverantör, men det är viktigt att kontinuerligt sträva efter att skapa mervärde. Den bästa produkten bör alltid vinna. Därför bör beställare regelbundet, åtminstone årligen, utvärdera och kreativt förbättra sina upphandlingar och skapa rätt förutsättningar för innovation & kreativitet. Något som inte händer idag hos en väldigt stor del av företag & myndigheter.

Vår behandlingstid på Safetly är idag varierande men kommer på sikt att bli omedelbar inom alla aspekter.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt