Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Ordningsvakten Billy delar sina erfarenheter

Inom ramen för initiativet mellan Trygghet och Mänsklighet vill vi lyfta fram vakters positiva inverkan i samhället ⭐️

Ta del av Billys innovativa metoder för att stödja personer med psykisk ohälsa när han arbetar i välbesökta områden.

3 (kopia)

Varför började du jobba inom bevakningsbranschen

– Min uppväxt präglades av en osäker miljö. Jag vet av egen erfarenhet hur avgörande det är med en trygg omgivning.

En dag åkte jag på cruising på Sveavägen. Där stötte jag på min släkting när han arbetade som väktare, och han delade med sig av sina erfarenheter från yrket. Jag började fördjupa mig i ämnet och kände att det här kunde vara något för mig. Att skapa trygghet och sprida glädje är något jag önskar att jag själv hade fått uppleva när jag var yngre, och nu vill jag kunna sprida glädje och skapa trygghet till andra.

Vilka egenskaper tror du är avgörande för att vara en effektiv och respekterad ordningsvakt?

– Det är att vara serviceminded och kunna kommunicera väl. En viktig punkt enligt mig är att man bör ha glimten i ögat och kunna anpassa sig efter varje individ.

2

Kan du tänka dig att dela med dig av en speciell händelse eller erfarenhet från ditt arbete som har haft en särskild påverkan på dig?

– Det som verkligen påverkar mig är när jag möter väldigt unga individer (minderåriga) som kämpar med missbruk och/eller mår väldigt dåligt. Att de mår så pass illa att de funderar på att skada sig själva. Det här har inträffat flera gånger på olika arbetsplatser och det får mig verkligen att bli medveten om olika problem i samhället. Psykisk ohälsa är nu en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har kommit att ägna stor uppmärksamhet och vikt i hur man kan hjälpa människor som mår dåligt. Jag har studerat kurser inom psykologi för att aktivt kunna hjälpa dessa människor.

Finns det något du önskar att allmänheten visste om vakter och det arbete ni utför?

– Många har dessvärre glömt att vi är människor bakom uniformen. Precis som alla andra har vi känslor och vi är helt enkelt vanliga individer med en stark vilja att skapa trygghet. Ordningsvakter och väktare genomför över 800 ingripanden om dagen, och det är tyvärr de negativa händelserna som oftast fastnar i minnet. Det är viktigt att komma ihåg att det finns kompetenta vakter som gör ett utmärkt jobb. Efter att jag har genomfört ett ingripande får jag oftast beröm av både myndigheten och den berörda personen.

Kan du nämna några konkreta exempel på när du har hjälpt till eller engagerat dig utöver dina officiella uppgifter?

– När det gäller sjukdomsfall har jag haft möjlighet att träffa många personer som mår dåligt både psykiskt och fysiskt. Epilepsianfall är en daglig företeelse.

Vi strävar efter att hjälpa personer med hög grad av psykisk ohälsa. Dessa typer av människor möter vi ofta i folkrika miljöer. Vi bemöter dem och försöker få dem att känna sig bättre, åtminstone i några minuter. Vi strävar alltid efter att vara till hjälp.

En del av charmen med att vara ordningsvakt är att man lär sig otroligt mycket. När vi tar hand om någon får vi lära känna personen och förstå att de verkligen mår dåligt.

En gång stötte jag på två unga tjejer som hade tagit en stor mängd lugnande medel och en av dem var mycket upprörd och behövde hjälp. Vi ringde 112 och pratade med dem. Det visade sig att dessa personer hade rymt från en behandlingsinstitution och hade varit borta ett tag. Vi satt med dem, försökte lugna ner dem och fick mycket beröm av ambulanspersonalen, de som verkligen behövde hjälp.

Blue Minimalist Client Review Instagram Post (1)

Hur tycker du att allmänheten kan bli mer medveten om det positiva arbete som vakter utför?

Det är viktigt att vara källkritisk när man tar del av information i media. Det vore önskvärt att man fokuserade på positiva aspekter. Media har en betydande påverkan på människor och jag anser att de bör ta sitt ansvar på större allvar. Det mesta av det vi gör får sällan någon uppmärksamhet och jag tycker att detta är något som allmänheten bör ha i åtanke.

Folk har oftast en god förståelse för sina rättigheter, men det är minst lika viktigt att ha koll på sina skyldigheter. Jag behandlar alla med lika mycket respekt och anpassar mig efter den nivå av respekt jag får. Om jag skulle mötas av mindre respekt är jag beredd att anpassa mig till det.

Vad är det sämsta med yrket?

– Det är just att vi får utstå alldeles för mycket hot (mer än vad jag tycker är okej) och vi är för utsatta som yrkesgrupp.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt