Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Ordningsvakten Elin delar sina erfarenheter

Initiativet “Trygghet och Mänsklighet” lyfter fram vakters positiva samhällspåverkan. In och läs om stjärnan Elin 🌟

 

 

4

Varför valde du att börja jobba inom bevakningsbranschen

– Jag började jobba i bevakningsbranschen främst för att hjälpa människor som var utsatta. Jag hade tidigare samarbetat med ordningsvakter när jag jobbade inom service. Jag såg hur deras vardagliga arbete hjälpte människor och valde att vidareutbilda mig till ordningsvakt.

Vilka egenskaper tror jag är avgörande för att vara en effektiv och respekterad vakt?

En bra ordningsvakt är empatisk, lyhörd, har tålamod och har inte fördomar om människor.

5

Kan du dela med mig av en speciell händelse från ditt arbete som påverkat dig?

En specifik händelse som starkt påverkade mig inträffade när en person, i ett psykiskt dåligt tillstånd, försökte ta sitt liv framför mig. Tillsammans med min kollega lyckades vi hindra detta.

Efter att vi hade förhindrat händelsen, ville personen hålla min hand. När jag höll personens hand så var den helt täckt av blod. Personen hade skurit sig innan de försökte ta livet av sig själv. Detta gav mig en djupare förståelse för psykisk ohälsa, akuta behovet av stöd och förståelse för människor som mår dåligt.

Kan du nämna några konkreta exempel på när du har hjälpt till eller engagerat dig utöver dina officiella uppgifter?

Jag är väldigt nördig när det kommer till sjukvård och anser att det är väldigt viktigt att vårda människor, exempelvis när någon får epilepsianfall, dementa människor som är vilsna, folk som har fått en stroke. Det är viktigt att veta skillnaden på dem som är berusade och fått en stroke.

Finns det något du önskar att allmänheten visste om vakter och deras arbete?

Det är viktigt för allmänheten att vara källkritisk, förstå rollen en ordningsvakt har.

Vad är det bästa med yrket?

Det bästa är att jobba med människor, ibland träffar man människor i sina värsta stunder och ibland i sina bästa studenter.

Vad är det sämsta med yrket?

Det som är negativt är att man smutskastar yrket och i media förklarar det enbart det dåliga. Man behöver inte hyllas varje gång man utför en LOB, men det är viktigt att allmänheten förstår en del av det positiva ordningsvakter gör istället för att smutskasta yrket & enbart visa upp det värsta.

6

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt