Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Ordningsvakten Jackie delar sina erfarenheter

Initiativet “Trygghet och Mänsklighet” lyfter fram vakters positiva samhällspåverkan. In och läs om stjärnan Janjira (Jackie) 🌟

 

 

1

Varför valde du att börja jobba inom bevakningsbranschen

I början arbetade jag som publikvärd på konserter i Gävle. Det var där jag först kom i kontakt med ordningsvakter, och jag hade som grund ett intresse av att bli polis.

Min erfarenhet av att vara ordningsvakt innebär ofta att vara först på plats, före räddningstjänst och polis. Det gör att man som ordningsvakt faktiskt befinner sig i en mer utsatt position.

Vilka egenskaper tror jag är avgörande för att vara en effektiv och respekterad vakt?

Egenskaper som pålitlighet, lyhördhet, målmedvetenhet och kunskap om lagstöd är avgörande. En ordningsvakt måste våga göra misstag och vara källkritisk, samtidigt som man inte bör låta kritik påverka för mycket. Det är en balansgång, vissa människor fastnar i sin comfort zone och klarar inte av feedback/kritik, medan andra utvecklas genom den.

2

Kan du dela med mig av en speciell händelse från ditt arbete som påverkat dig?

Personligen har jag upplevt förlusten av en bror genom drunkning. 

För cirka 2,5 år sedan konfronterades jag med en situation där någon försökte dränka sig, och jag agerade snabbt genom att hoppa in i vattnet i min uniform. Det ledde till att personens liv räddades.

Finns det något du önskar att allmänheten visste om vakter och deras arbete?

En önskan är att fler vågar kommunicera med oss. Trots att det finns dåliga vakter är vi där för att hjälpa till. Människor borde känna sig bekväma att prata om sina funderingar och tankar. Uniformen kan skrämma många, men jag önskar kunna ge en bättre bild av oss som mänskliga individer.

Vad är det bästa med yrket?

Det mest tillfredsställande med yrket är att kunna göra en positiv skillnad för olika människor, särskilt för de som mår dåligt psykiskt. Jag tar på mig ett större ansvar när det gäller psykisk ohälsa, eftersom jag själv har erfarenhet av att må dåligt och gå in i väggen. Att försöka bryta mönster och agera omedelbart är viktigt för att förhindra att situationen försämras.

Vad är det sämsta med yrket?

Ibland uppstår missförstånd mellan olika aktörer som poliser, ambulanspersonal och kollegor. Om jag står på en position och det uppstår en konflikt, som en brottningsmatch, kan kollegor missförstå vad jag såg. Det kan vara svårt när till och med ens egna kollegor inte backar upp eller förstår situationen korrekt. Det är en del av utmaningen i yrket som kräver ständig kommunikation och förståelse för varandras perspektiv.

3

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt