Skip to main content

Mellan Trygghet och Mänsklighet

Ordningsvakten Robin delar sina erfarenheter

Inom ramen för initiativet mellan Trygghet och Mänsklighet vill vi lyfta fram vakters positiva inverkan i samhället ⭐️

 

 

3

Varför valde du att börja jobba inom bevakningsbranschen?

– Jag tyckte att det verkade intressant att kunna hjälpa människor, skapa en känsla av trygghet och möta så många olika människor. Jag har varit verksam inom säkerhetsbranschen sedan år 2010.

Vilka egenskaper tror du är avgörande för att vara en effektiv och respekterad ordningsvakt?

– En stor del av arbetet handlar om kommunikation, att kunna samtala med människor och ha empati för deras situation. Man kommer att möta individer med olika bakgrund och erfarenheter, det är viktigt att kunna anpassa sig till varje person.

2

Finns det någon speciell händelse eller erfarenhet från ditt arbete som har påverkat dig särskilt?

– I mitt arbete har jag stött på personer som kämpar med psykisk ohälsa och missbruk. Alla har inte samma förutsättningar i livet, och ibland inträffar sjukdomsfall som påverkar en starkt. Efter att ha ingripit i sådana situationer finns det ofta saker som man reflekterar över.

Jag har varit med om situationer där människor drabbats av hjärtstopp, blivit misshandlade av sina partners eller blivit utsatta för sexuella övergrepp. En stor del av dessa situationer är kopplade till missbruk och psykisk ohälsa.

Finns det något du önskar att allmänheten visste om vakter och det arbete ni utför?

– Det vore bra om allmänheten hade en klarare bild av vad en ordningsvakt faktiskt gör och vilka uppgifter vi har. Vår grundläggande roll är att arbeta för allmänheten och bidra till att upprätthålla den allmänna ordningen. Det är ett serviceyrke som bygger på skapandet av trygghet. Det är också viktigt att känna till vad en ordningsvakt får och inte får göra.

Som ordningsvakt är det viktigt att bygga upp förtroende gentemot allmänheten, och detta skapas genom vår professionalism och integritet. Media har också en roll att spela i att förmedla vår arbetsroll korrekt.

Självklart finns det en del som inte upprätthåller dessa standarder, och detta påverkar alla och underminerar förtroendet. 

4

Kan du ge några konkreta exempel på när du har hjälpt till eller engagerat dig utöver dina officiella uppgifter?

– Det händer vid sjukdomsfall och incidenter. Till exempel, om någon uppger att de blivit utsatta för något försöker jag lugna ner personen. Eller om någon tappat bort någonting och behöver hjälp med allmänna frågor. Det är viktigt att visa allmänheten att vi är mänskliga och vill hjälpa till.

Vad tycker du är det bästa med ditt yrke?

– Det bästa med mitt yrke är att få möta människor och känna att jag kan göra en positiv skillnad för dem. Att veta att mitt arbete kanske betyder något extra för en person är otroligt givande.

Bli kontaktad

Bli kontaktad

Obligatoriskt